Гитит Мор-Ицхакня

Гитит Мор-Ицхакня (M.A), SLT, преподавател в университета в Хайфа, Израел. Сертифициран инструктор по подхода BOBATH (EBTA). Книга, която написах, базирана на наративно изследване, за вътрешния свят на терапевтите, които работят с хора с комплексни увреждания, предстои да бъде публикувана в близко бъдеще.