AAC 2023

За конференцията

Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията (детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза, мозъчни увреди, синдром на Рет и други).

Докладите представят:

  • съвременните подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи световни експерти;
  • опита и добрите практики в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други;
  • личния опит на деца и възрастни, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация.

Организация

Пета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ – AAC 2023 е организирана от Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии”

с подкрепата на UNICEF  България, Министерство на образованието и науката, Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC

Конференцията беше безплатна за участниците.

Конференцията се проведе онлайн, с помощта на платформата Zoom.

Работните езици на конференцията бяха български и английски. По време на конференцията имаше синхронен превод на английски и български.

Тема на конференцията: „ДАК отвъд системата за ДАК“

Конференцията тази година е посветена на темата за целия процес на оценка на нуждите, въвеждане, адаптиране и устойчиво използване на ДАК.

Специална сесия “Оценки и политики в областта на ДАК в Централна и Източна Европа“

ДАК е в процес на навлизане в много от страните в Централна и Източна Европа. По време на тази сесия бяха представени политики, разработени системи за оценка, както и глобална рамка за изграждане на капацитет за помагащи технологии и допълваща и алтернативна комуникация.

Специална сесия „Ролята на ДАК в превенцията на насилието спрямо хора с комуникационни затруднения“

Децата и възрастните с комплексни комуникационни потребности са в повишен риск от малтретиране и насилие. Сесията е посветена на използването на ДАК за предотвратяване на насилието, в процеса на разследване на случаи на насилие, както и при свидетелстване в съда.

Специална сесия „Опитът в България в областта на ДАК“

Част от конференцията тази година е посветена на споделяне на успехите и проблемите при въвеждането и използването на ДАК в България.

Доклади

По време на конференцията бяха представени доклади от 42 презентатори от 12 държави и се включиха 6 официални представители на институции в България и международни организации

Записи на част от докладите са достъпни на сайта на конференцията. Докладите са достъпни с превод.

Записи на друга част от докладите са достъпни само за участниците в конференцията.

Участници

Конференцията предизвика голям интерес в България и в чужбина – в конференцията се включиха 1035 участници от 45 държави.

Най-голям брой участници имаше от България (581), , Литва (86), Румъния (82), Украйна (59).

Удовлетвореност от конференцията

Обратна връзка за конференцията получихме от 425 участници.

99% от отговорилите биха участвали в следваща конференция на сходна тема, а 99.5% биха препоръчали конференцията на колеги и познати.

Цялостната оценка за конференцията е отлична. Средната оценка е 4.7 по скала от 1 (незадоволително) до 5 (отлично).

Отлична е оценката и за съдържанието на докладите и за организацията на конференцията. 

Благодарности и поглед напред

Благодарим на всички лектори, които споделиха своите знания и опит. Благодарение на Вас конференцията беше толкова интересна и полезна! 

Благодарим на всички организации и институции, които подкрепиха конференцията – УНИЦЕФ България, ISAAC International, МОН, МТСП, ДАЗД.

Благодарим и на всички участници за проявения интерес и за позитивната обратна връзка!

Това ни дава увереност и мотивация да продължим с тази серия от конференции.

Надяваме се докладите и дискусиите да доведат до по-успешното навлизане на ДАК в България и до възможността за по-бърз достъп до средства за ДАК от всички, които имат затруднения в комуникацията. 

До нови срещи!