проф. Стивън фон Течнер

Стивън фон Течнер (Stephen von Tetzchner) е почетен професор по психология на развитието в Университета в Осло, Норвегия.

Той е работил с деца с различни увреждания, включително двигателни и интелектуални нарушения и с нарушения на слуха и зрението, синдроми на Рет, Турет и Аспергер.

Изследователската му дейност включва общи проблеми на типичното и атипично развитие, както и езиковото развитие на деца с нарушена или липсваща експресивна реч. Занимава се с развитието на комуникация и език от гледна точка на развитието, като фокусът е върху транзакционните процеси, които управляват развитието.

Професор фон Течнер е публикувал голям брой статии и книги в областта на психология на развитието, развитие на езика, допълваща и алтернативна комуникация, рехабилитация, проблеми в поведението и нарушения от аутистичния спектър.

Наскоро публикува книга за типичното и атипичното развитие(Routledge, 2019). Заедно с Харалд Мартинсен и Кристине Стадсклайв подготвят книга, адаптирана за България и Украйна, посветена на допълващата и алтернативна комуникация за деца, подрастващи и възрастни с нарушения в развитието.