Алдона Мисаковска-Адамчик

Алдона е логопед, специализиран в ДАК, сертифициран от програмите Hanen® (насочени към подпомагане на родители и други важни лица в детската среда за насърчаване на езиковото и комуникационното развитие), един от основателите и дългогодишен координатор на екип за ранна интервенция с ДАК в Специално училище № 327 във Варшава. Тя провежда обучения и консултациипо ДАК в Полша и чужбина. От 1997 г. тя е асоциирана с Международното дружество за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, през годините 2014-2018 г. е избран председател и председател на Съвета на ISAAC, а през годините 2018-2022 г. е президент на Асоциацията „Mówić bez Słów“ – ISAAC Polska. Тя си сътрудничи с професионалисти и хора, които използват ДАК от различни страни и културни области, участва и представя в местни и международни конференции по ДАК.