Росица Савова

Росица Савова завършва специална педагогика и логопедия в Софийски университет „Св.Климент Охридски“ през 2006 г. Професионалният ѝ опит започва през 2007 г. в социална услуга за хора с аутизъм и към момента е координатор на програми за младежи и възрастни в нея. Заедно с това работи като аутизъм консултант в IT компания. През 2012 г. става консултант и обучител към Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), където развива темата за Подкрепено вземане на решения (ПВР). Участва в създаването на нови инструменти и практики за ефективен достъп до правосъдие. Има опит в подкрепа по изслушване на хора с комуникативни затруднения в съдебни производства. Обучава се за комуникационен посредник (communication intermediary).