проф. д-р Шакила Дада

Д-р Шакила Дада е професор в Центъра за допълваща и алтернативна комуникация към Университета на Претория. В момента е директор на Центъра. Завършила е магистърска и докторска степен (ДАК) в Университета на Претория и е завършила постдокторантска стипендия в Mälardalen University, Швеция. Тя е логопед с богат опит в изследванията и преподаването в областта на AAC и ранната детска интервенция. В изследванията си се стреми системно да опише, разбере и адресира моделите на комуникация и участие на хора, които имат комплексни комуникационни потребности. Фокусът й е върху начина, по който системите за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), базирани на графични символи, могат да бъдат използвани за улесняване на изучаването на езици за хора с комплексни комуникационни потребности и също така за улесняване на тяхното участие в обществото.

Orchid ID:  http://orcid.org/0000-0001-6170-4763

Google Profile