проф. Хуан Борнман

Хуан Борнман е професор в Центъра за допълваща и алтернативна комуникация на Университета в Претория, Южна Африка.

Професор Борнман е президент на Международната асоциация по допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC) за периода 2020 – 2022.

Тя е квалифициран логопед и аудиолог и е имала частна практика като аудиолог в началото на 90-те години. След това тя се присъединява към академичните среди и през последните 30 години участва активно в областта на уврежданията като обучител, изследовател и активист за една от най-уязвимите групи в спектъра на уврежданията: хората с ограничена или липсваща реч. Неотдавнашното й изследване се фокусира върху осигуряването на достъп до правосъдие за тези лица.

Тя има повече от 90 публикации: рецензирани статии в списания, глави от книги и четири книги, както и множество презентации на местно и международно ниво по темата за ДАК.

Тя е член на Академията на науките на Южна Африка (ASSaF) и е наградена със стипендия от ISAAC за образцова работа, както и с наградата за отличен академичен успех от Университета в Претория (2018).

ISAAC – International Society for Augmentative and Alternative Communication