Павлина Дескова

Павлина Дескова е магистър по психология от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, има професионална квалификация „Учителска правоспособност“ от ТУ Габрово – Център за следдипломна квалификация.

Като психолог в ЦСОП „П.Р.Славеейков“- Плевен работи с деца и ученици със СОП, като в терапевтичната си дейност използва технология за контрол с поглед, Монтесори среда, Тъмна сензорна стая, методи и подходи с играчки от „Библиотека на играчките“ и други психологически методи. Харесва иновативациите във всички сфери на науката и образованието.