Нора Шабани

Нора Шабани е специалист по образование в УНИЦЕФ Женева, Регионален офис за Европа и Централна Азия. В тази си роля тя подкрепя регионалната програма за качествено и приобщаващо образование на УНИЦЕФ и предоставя подкрепа на 21 офиса на УНИЦЕФ в различни държави в ангажимента им в образователните реформи с акцент върху децата с увреждания и други маргинализирани и уязвими групи. Това включва области на застъпничество, разработване на политики, обучение на учители и междусекторно сътрудничество. Освен това Нора е регионалната координационна точка за деца с увреждания и в това си качество подкрепя програми за помагащи технологии в различните сектори. Преди да се присъедини към Регионалния офис, тя е била специалист по образованието в Бюрото на УНИЦЕФ в Истанбул и в офиса на УНИЦЕФ в Северна Македония в продължение на 17 години.