Нина Русева

Нина Русева е завършила Софийски университет ,,Св. Климент Охридски‘‘, специалност ,,Специална педагогика‘‘ – магистърска степен. Притежава Втора ПКС.

От 2016 година е учител на изнесени групи с деца и младежи с тежки физически и множество увреждания към ЦСОП – Варна. В заниманията си успешно интегрира високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация,  които радват, стимулират общуване и развиват познавателни умения.