Надежда Иванова

Надежда Иванова е детско-юношески психолог с опит в приобщаващото предучилищно образование и работа с деца със специални образователни потребности. Консултант е към УНИЦЕФ България от 2020 година по проекти насочени към изграждане на приобщаваща среда в образованието и грижата в ранна детска възраст, включително чрез въвеждане на средства за допълваща и алтернативна комуникация. Съавтор в практически наръчници за приобщаващо образование в подкрепа на педагогическите специалисти.