Милена Христова

Милена Христова е завършила СУ „ Св. Климент Охридски“ , специалност „ Логопедия“ –магистърска степен. Притежава Трета ПКС. От 2013 г. е логопед в РЦПППО-Враца и член на РЕПЛРДУСОП-Враца. Включва се в проект на Уницеф „ Глас за всяко дете“ , от тази година е фасилитатор за област Враца по проекта. Професионалният й интерес е свързан с Допълваща и алтернативна комуникация ( ДАК), като я прилага в терапевтични логопедични сесии с невербални деца и деца, които имат затруднения в комуникацията.