Мария Станчева

Мария Станчева e логопед в ЦСРИПАС, гр. София. Развива професионалните си умения в области, свързани с общуването и ранната интервенция при деца с аутизъм и работи за популяризирането на темата за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) и използването ѝ от хора с комуникативни нарушения. Консултант и обучител към Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), води обучения за специалисти и родители. Към момента се обучава за комуникационен посредник (communication intermediary), специалист по подкрепа за изслушване на хора с комуникативни затруднения в съдебни производства.