Калина Христова

Калина Христова е заместник-директор на РЦПППО – София-град. Завършила е социална педагогика и психология. Притежава дългогодишен опит в сферата на специалната педагогика и приобщаващото образование. Председател е на УС на Националната асоциация на ресурсните учители. Обучител по различни теми, свързани с приобщаването на деца със специални образователни потребности, социално-емоционалното учене, управление на предизвикателното поведение. Координатор на национални и европейски проекти и програми.