Елена Чернева-Маркова

Елена Чернева-Маркова е завършила специалност магистър по „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  Целият ѝ професионален път е свързан със защита на правата на човека.

От 1981 г. работи като адвокат, член е на Софийската адвокатска колегия. Има дългогодишен опит в областта на гражданското, административното, търговското и трудовото право.

От 2012 до 2020 г. е  председател на Националното бюро за правна помощ в Република България. Работила е активно за подобряване предоставянето на правна помощ на уязвими социално слаби граждани за защитата на техните права и интереси. 

Има дългогодишен опит в ръководството на редица проекти, посветени на защитата на правата на човека и усъвършенстване капацитета на Националното бюро за правна помощ.

2017 г. асоциира Националното бюро за правна помощ като партньор на Съвета на Европа по международен  проект „Juststorm“, с основна дейност – защита на правата на социално слаби жени и деца от домашно насилие.

На 22 юли 2020 г. е избрана от Народното събрание за заместник-омбудсман на Република България, като предложение за  кандидатурата ѝ бе направено от Съюза на юристите в Р България и други неправителствени организации, работещи за защита на правата и свободите на гражданите.