д-р Теодора Иванова

Д-р Теодора Иванова притежава докторска степен по международно право и международни отношения от Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

Д-р Иванова работи в Държавната агенция за закрила на детето от нейното създаване. Изпълнявала е длъжността „Ръководител на Инспекторат“, а по късно Главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. От 2013 година е Главен секретар на Държавната агенция за закрила на детето към Министерски съвет.