д-р Лоренцо Дезидери

Д-р Лоренцо Дезидери, PhD, PsyD работи като изследовател и консултант по помагащи технологии (ПТ) за AIAS Bologna. Има докторска степен от университета в Маастрихт, Холандия, в областта на осигуряването на качеството при предоставяне на услуги за ПТ, насочени към деца с множество увреждания. Лоренцо също е специализирал здравна психология (с фокус върху ПТ и уврежданията) в университета в Болоня. През последните 10 години той е разработил и утвърдил рамка за осигуряване на качеството на предоставяне на услуги за ПТ, която набляга на оценката на резултата, ориентирана към детето, като основен аспект на качеството на свързаните с ПТ услуги. Наскоро Лоренцо също допринесе за превода и предварителното валидиране на скала за семейното въздействие на ПT за ДАК (FIATS-AAC) в италиански контекст. През 2021-2022 г. той координира изпълнението на проучването rATA на СЗО в Италия, включващо извадка от над 10 000 респонденти. В момента Лоренцо работи като асоцииран редактор на списанието „RESNA Assistive Technology“ и „Disability and Rehabilitation: Assistive Technology“.