доц. д-р Беата Баторовиц

Беата Баторовиц е доцент в Университет Куинс в Канада. Тя има 25 години клиничен и изследователски опит в областта на детските увреждания, помощните технологии и допълващата и алтернативна комуникация (ДАК). Нейните изследвания се отнасят до позволяване и обогатяване на участието на деца и млади хора с увреждания, особено тези, които разчитат на ДАК и има особен фокус върху подходи и технологии, базирани на околната среда. Д-р Баторовиц завършва като професионален терапевт от Western University (1995), завършва магистърска степен по рехабилитационни науки в Western (2004) и докторска степен в McMaster University, CanChild (2015), за което получава престижна стипендия Vanier Canada от Канадските институти по здравеопазване Проучване. Д-р Баторовиц в момента е сътрудник на AMS Phoenix, председател на изследователския комитет на Международното общество за допълваща и алтернативна комуникация и асоцииран редактор на списанието ДАК. Тя има над 50 публикации и е била гост лектор и основен лектор в много страни, включително Канада, Бразилия, Полша, Русия, Хърватия и Обединеното кралство.