AAC 2023

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ организира

Пета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ – AAC 2023

с подкрепата на

UNICEF  България

Министерство на образованието и науката

Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC

Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията (детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза, мозъчни увреди, синдром на Рет и други).

Докладите ще представят:

  • съвременните подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи световни експерти;
  • опита и добрите практики в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други;
  • личния опит на деца и възрастни, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация.

Тема на конференцията: „ДАК отвъд системата за ДАК“

Конференцията тази година е посветена на темата за целия процес на оценка на нуждите, въвеждане, адаптиране и устойчиво използване на ДАК.

Конференцията включва и няколко специални сесии.

Специална сесия “Оценки и политики в областта на ДАК в Централна и Източна Европа“

ДАК е в процес на навлизане в много от страните в Централна и Източна Европа. По време на тази сесия ще бъдат представени политики, разработени системи за оценка, както и глобална рамка за изграждане на капацитет за помагащи технологии и допълваща и алтернативна комуникация.

Специална сесия „Ролята на ДАК в превенцията на насилието спрямо хора с комуникационни затруднения“

Децата и възрастните с комплексни комуникационни потребности са в повишен риск от малтретиране и насилие. Сесията е посветена на използването на ДАК за предотвратяване на насилието, в процеса на разследване на случаи на насилие, както и при свидетелстване в съда.

Специална сесия „Опитът в България в областта на ДАК“

Част от конференцията тази година ще е посветена на споделяне на успехите и проблемите при въвеждането и използването на ДАК в България.

Участници

Конференцията е насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания.

Работни езици

Работните езици на конференцията са български и английски. Осигурен е синхронен превод.

За участие

Участието в конференцията е безплатно, но регистрация на сайта на конференцията е задължителна.

Конференцията ще бъде реализирана онлайн чрез платформата Zoom. Регистрираните участници ще получат линк за включване в конференцията няколко дни преди началото й.