Форма за регистрация
    специалист ДАКспециалист помагащи технологиипсихологлогопедресурсен учителерготерапевтизследователпреподавател във ВУЗстудентдържавен служителдиректорпотребител на ДАКчлен на семейството на потребител на ДАКдруго    Декларирам, че съм съгласен/съгласна фондация "АСИСТ - Помагащи технологии" да обработва предоставените по-горе лични данни за кореспонденция във връзка с конференцията и провеждане на конференцията. Информацията ще бъде съхранявана за срок от 5 години и няма да бъде споделяна с трети страни.

    Искам да получавам новини, материали и информация за други събития, свързани с допълваща и алтернативна комуникация.ДаНе