История

AAC2022 – Четвърта международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

11 – 13 ноември 2022 г., ОНЛАЙН
уебсайт: https://aac2022.assistfoundation.eu

ECER AAC 2021 – 13-та Източно- и централноевропейска регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация

12 – 14 ноември 2021 г., ОНЛАЙН
уебсайт: https://bg.eceraac2021.assistfoundation.eu

AAC2020 – Трета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

20 – 22 ноември 2020 г., ОНЛАЙН
уебсайт: https://aac2020.assistfoundation.eu

AAC2019 – Втора международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

4 – 6 ноември 2019 г., София, България
уебсайт: https://aac2019.assistfoundation.eu

AAC2018 – Първа международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

12 – 14 ноември 2018 г., София, България
уебсайт: https://aac2018.assistfoundation.eu